Η Mississippi Power ανακοινώνει RFP ηλιακών φωτοβολταϊκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2
Η Mississippi Power ανακοινώνει RFP ηλιακών φωτοβολταϊκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Power Mississippi έχει δημοσιοποιήσει αίτημα για προτάσεις για ηλιακά φωτοβολταϊκά ανανεώσιμα. Οι κατάλληλες προτάσεις που υποβάλλονται μέσω αυτού του RFP θα δώσουν στην Mississippi Power την ευκαιρία να επανεξετάσει τις προσφορές στην αγορά πόρων RFP. Η εταιρεία θα καθορίσει εάν υπάρχουν οικονομικά και βιώσιμα ενεργειακά έργα κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Τα υποβληθέντα έργα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MW AC. Η Mississippi Power θα εξετάσει προτάσεις για συμβάσεις αγοράς ενέργειας μόνο για 25 χρόνια για ηλιακές φωτοβολταϊκές ανανεώσιμες πηγές από πλειοδότες που δεν είναι θυγατρικές της Mississippi Power ή της Southern Company. Το Mississippi Power θα λάβει όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά από τα έργα.

Οι πόροι πρέπει να βρίσκονται στο Μισισιπή και πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένοι με το σύστημα μετάδοσης του Mississippi Power. Οι προσφορές για το RFP πρέπει να παραληφθούν έως τις 6 μ.μ. CST στις 15 Μαρτίου 2022. Τώρα στο 97ο έτος λειτουργίας της, η Mississippi Power, θυγατρική της Southern Co., παράγει ενέργεια για σχεδόν 191.000 πελάτες σε 23 νοτιοανατολικές κομητείες του Μισισιπή. Με σχεδόν 160 MW εγκεκριμένης ισχύος ηλιακής ενέργειας, η Mississippi Power είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης στην παροχή ανανεώσιμης ενέργειας στην πολιτεία του Μισισιπή.

Φωτογραφία από Τζέιντον Κέλι επί Ξεβιδώστε
Schreibe einen Kommentar