Κέντρο Πόρων για Δοκιμές Κολλεγίου και Γυμνασίου

Κέντρο Πόρων για Δοκιμές Κολλεγίου και Γυμνασίου

Januar 13, 2023 0 Von admin

Η εκπαίδευση μετά το γυμνάσιο είναι άκρως ανταγωνιστική και αυστηρή, γι‘ αυτό τα κολέγια, τα πανεπιστήμια και τα μεταπτυχιακά σχολεία απαιτούν δοκιμές για να αποδειχθεί ότι οι μαθητές είναι ικανοί να χειριστούν τις πιέσεις της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας. Η προπτυχιακή εκπαίδευση αποτελείται συνήθως από φοιτητές που προσπαθούν να αποκτήσουν πτυχία συνεργατών ή πτυχίο, ενώ η μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει φοιτητές που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και θέλουν να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό ή/και το διδακτορικό τους. Οι προπτυχιακές εισαγωγικές εξετάσεις αποτελούνται από δύο τεστ, το Academic College Testing (ACT) και το Scholastic Assessment Test (SAT). Οι βαθμολογίες σε αυτά τα τεστ συχνά βοηθούν στον καθορισμό της εισαγωγής στο κολέγιο και πιθανώς του είδους της οικονομικής ανταμοιβής ή βοήθειας που μπορεί να λάβει ένας μαθητής. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν την εξέταση Graduate Record Examination ή την GRE, μια εξέταση που εξετάζει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από έναν φοιτητή κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής εκπαίδευσης. Υπάρχουν και άλλα τεστ όπως το GRE, αλλά επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, συμπεριλαμβανομένου του τεστ όπως αυτά: το Graduate Management Admission Test, ή το GMAT, το Law School Admission Test, ή το LSAT, το Medical College Admission Test, το Pharmacy College Admission Τεστ, ή το PCAT, το Dental Admission Test ή το DAT, και το Optometry Admission Test, ή το OAT.

Προπτυχιακές Εξετάσεις- ACT

Το ACT δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα τεστ που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το πιο δημοφιλές SAT και είναι αποδεκτό σε όλες τις ΗΠΑ Ορισμένα πανεπιστήμια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις βαθμολογίες από το ένα τεστ στο άλλο, όπως και ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ACT αποτελείται γενικά από τέσσερα στοιχεία που είναι τα Αγγλικά, τα Μαθηματικά, η Ανάγνωση και η Επιστημονική Συλλογιστική. Ωστόσο, προστέθηκε ένα γραπτό τεστ ως προαιρετικό χαρακτηριστικό σε μεταγενέστερες εξετάσεις. Οι βαθμολογίες στο ACT μπορούν να καθορίσουν την εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο καθώς και την επιλεξιμότητα για υποτροφίες.

Προπτυχιακές Εξετάσεις-ΣΑΤ

Το SAT είναι ένα από τα παλαιότερα τυποποιημένα τεστ και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν το μόνο τυποποιημένο τεστ που έγινε αποδεκτό σε ορισμένα πανεπιστήμια. Αυτό το τεστ περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Κριτική Ανάγνωση, Μαθηματικά και Γραφή. Όπως το ACT, οι βαθμολογίες στο SAT χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εισδοχής και της οικονομικής βοήθειας.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-GRE

Το GRE είναι μια εξέταση για φοιτητές που αποφοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει και που επιθυμούν να πάνε σε μεταπτυχιακό σχολείο. Αυτό το τεστ εξετάζει τις γενικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής εκπαίδευσης και αποτελείται από έξι ενότητες: Αναλυτική γραφή, δύο λεκτικοί συλλογισμοί, δύο ποσοτικοί συλλογισμοί και ένα πειραματικό/ερευνητικό τμήμα. Οι βαθμολογίες GRE χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εισαγωγής σε μεταπτυχιακά σχολεία.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-GMAT

Το GMAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση που προορίζεται για φοιτητές που αναζητούν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη σταδιοδρομία διαχείρισης. Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακά πτυχία στη διαχείριση πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτήν την εξέταση. Το GMAT αποτελείται από ένα τμήμα προφορικής, μαθηματικής και αναλυτικής γραφής.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-LSAT

Το LSAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση που απευθύνεται σε φοιτητές νομικής. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για νομική σχολή πρέπει να δώσουν αυτή την εξέταση. Το LSAT αποτελείται από δύο τμήματα λογικού συλλογισμού, ένα τμήμα κατανόησης ανάγνωσης, ένα τμήμα αναλυτικής συλλογιστικής, ένα τμήμα μεταβλητής χωρίς βαθμολογία που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή νέων ερωτήσεων για τεστ στο μέλλον και ένα τμήμα δείγματος γραφής.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-MCAT

Το MCAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση που έγινε για φοιτητές ιατρικής. Οι φοιτητές που εργάζονται για σταδιοδρομία σε ανώτερους ιατρικούς τομείς πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτήν την εξέταση. Το MCAT περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Φυσικές Επιστήμες, Βιολογικές Επιστήμες, Λεκτική Συλλογισμός και Δείγμα Γραφής.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-PCAT

Το PCAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση για φοιτητές φαρμακολογίας. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για ένα κολέγιο φαρμακείου πρέπει να δώσουν αυτή την εξέταση. Αυτό το τεστ περιλαμβάνει επτά ενότητες που είναι η λεκτική ικανότητα, η ποσοτική ικανότητα, η βιολογία, η χημεία, η κατανόηση ανάγνωσης και δύο ενότητες γραφής.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-DAT

Το DAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση που απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές οδοντιατρικής σχολής. Οι μαθητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για οδοντιατρική σχολή πρέπει να δώσουν αυτή την εξέταση. Το DAT περιέχει τέσσερις ενότητες με πολλές υποενότητες: Φυσικές Επιστήμες, Αντιληπτική Ικανότητα, Αναγνωστική Κατανόηση και Ποσοτική Συλλογιστική.

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις-ΟΑΤ

Το OAT είναι μια μεταπτυχιακή εξέταση που αξιολογεί τα προσόντα ενός μαθητή για σχολές οπτομετρίας. Οι μαθητές που επιθυμούν μια καριέρα στην οπτομετρία πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτήν την εξέταση. Αυτή η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Φυσικές Επιστήμες, Κατανόηση ανάγνωσης, Ποσοτική Συλλογιστική και Φυσική.

VN:F [1.9.22_1171]

Βαθμολογία: 9,0/10 (1 ψήφος)

Κέντρο Πόρων για Δοκιμές Κολλεγίου και Γυμνασίου, 9.0 εκτός 10 βασισμένο στο 1 εκτίμηση