Νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες εταιρείες από τη Eurolife FFH

Νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες εταιρείες από τη Eurolife FFH

Januar 19, 2023 0 Von admin

Η Eurolife FFH παρουσιάζει το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα My Business Cyber ​​Protection που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να προστατευτούν από περιστατικά στον κυβερνοχώρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €25 εκατ., που πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο My Business Cyber Protection το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, τη δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που ήδη διαθέτει η επιχείρηση στα ηλεκτρονικά της συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι εξασφαλίζουν ένα ευρύ σύνολο καλύψεων σε τιμή που προσαρμόζεται σύμφωνα με το προφίλ της δικής τους επιχείρησης.

Έχοντας πρόσβαση σε εξελιγμένες καλύψεις όπως έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, έξοδα αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα αναπάντεχα περιστατικά που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και εκβιασμό στον κυβερνοχώρο.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατόχους του να μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη και να περιορίσουν την επέκταση του γεγονότος. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα καλύπτει την απώλεια κερδών λόγω διακοπής των εργασιών και την ανάκτηση των δεδομένων και του λογισμικού, για να νιώθουν ασφαλείς στον κυβερνοχώρο κάθε στιγμή.